Vzdělávání Modrá linka

Aktuální kurzy

Otevřené kurzy pro veřejnost.

Databázi kurzů stále aktualizujeme. Kurzy jsou řazeny podle měsíce, ve kterém jsou realizovány. Vypsané kurzy budou zrealizovány jen v případě naplnění minimálně deseti účastníky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu vzdelavani@modralinka.cz. V případě, že Vám do týdne nepřijde potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte nás prosím znovu e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní údaje zde.

Květen 2017

Vedení týmu v organizaci sociálních služeb II
(Kurz volně navazuje na kurz Vedení týmu v oblasti sociálních služeb. Rozvíjí a prohlubuje dovednosti motivace podřízených vedení porad…Nově se věnuje tématům přijímacího pohovoru a systému hodnocení práce.)

 • Termín: 11.5.2017 - 12.5.2017
 • Cena: 2190,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 16 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/0493-PC/SP/VP/PP
 • Lektor: Mgr. Jakub Šindler

Jak se zachovat při zraňující komunikaci s klientem
(Tento praktický kurz předkládá postup aplikovatelný při zraňující komunikaci v rámci spolupráce s klienty. Kurzem si pracovník osvojí postup, jak nezůstat při komunikaci s klientem zraněn a následně v reakci nepodlehnout tendenci poškozující klienta a vztah s ním a tím nenarušit vzájemnou spolupráci.)

 • Termín: 11.5.2017 - 12.5.2017
 • Cena: 2450,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 16 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV č. 2015/1046-PC/SP/VP/PP
 • Lektor: Mgr. Michal Horák, Daniel Kaucký, DiS.

Výcvik v internetovém poradenství
(Cílem kurzu je prakticky seznámit účastníky se základními otázkami internetového poradenství. Věnuje se zejména základním otázkám problematiky internetového poradenství a to v oblasti komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu.)

 • Termín: 12.5.2017 - 14.5.2017
 • Cena: 3900,-
 • Začátek kurzu: 13 hod.
 • Hodinová dotace: 25 vyuč. hod.
 • Místo konání: Školící středisko Webcom, Tišnovská 137, Brno 614 00
 • Kurz je akreditován: MPSV 2013/0588-PC/SP/VP
 • Lektor: PhDr. Andrea Lásková a Mgr. Michal Horák

Listopad 2017

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům praktické možnosti a nabídnout jim prostředí k nalezení vlastních potenciálů při zvládání obtížných situací, se kterými se v kontaktu s klienty setkávají.)

 • Termín: 8.11.2017 - 10.11.2017
 • Cena: 3900,-
 • Začátek kurzu: 10:00 hod.
 • Hodinová dotace: 25 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/1048-PC/SP/PP
 • Lektor: Mgr. Michal Horák, Daniel Kaucký, DiS.

Pokyny k přihlásce na kurz/y naleznete zde.

Loga
©2007 - 2017 Modrá linka, o.s. je akreditovaným centrem pro vzdělávání a supervizi - akreditace MPSV, č. 2011/0501-I