Vzdělávání Modrá linka

Aktuální kurzy

Otevřené kurzy pro veřejnost.

Databázi kurzů stále aktualizujeme. Kurzy jsou řazeny podle měsíce, ve kterém jsou realizovány. Vypsané kurzy budou zrealizovány jen v případě naplnění minimálně deseti účastníky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu vzdelavani@modralinka.cz. V případě, že Vám do týdne nepřijde potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte nás prosím znovu e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní údaje zde.

Listopad 2016

Mediace – způsob řešení konfliktu
(Cílem kurzu je účastníky prakticky i teoreticky seznámit s tématy týkajícími se mediace jejího právního zakotvení, charakteristikou, fázemi mediačního procesu, rolemi mediátora, úskalími mediačního procesu, vytvořením dohody a praktického nácviku mediačního procesu.)

 • Termín: 7.11.2016 - 8.11.2016
 • Cena: 2450,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 16 vyuč. hod.
 • Místo konání: Modrá linka, z.s. Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/0289-PC/SP/VP/PP
 • Lektor: PhDr. Miroslava Nečasová PhD., JUDr. Alena Brožková

Výcvik v internetovém poradenství
(Cílem kurzu je prakticky seznámit účastníky se základními otázkami internetového poradenství. Věnuje se zejména základním otázkám problematiky internetového poradenství a to v oblasti komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu.)

 • Termín: 25.11.2016 - 27.11.2016
 • Cena: 3900,-
 • Začátek kurzu: 13 hod.
 • Hodinová dotace: 25 vyuč. hod.
 • Kurz je akreditován: MPSV 2013/0588-PC/SP/VP
 • Lektor: Mgr. Bohuslava Horská, Mgr. Ladislav Ptáček

Komunikace verbální a neverbální
(Cílem kurzu je seznámit účastníky s pravidly efektivní komunikace a představit základní způsoby předávání informací a druhy komunikace. Upozornit na komunikační bariéry a umožnit osvojení technik aktivního naslouchání – základního předpokladu pro úspěšnou komunikaci.)

 • Termín: 25.11.2016
 • Cena: 1090,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 8 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: 2013/0008-PC/SP/VP
 • Lektor: Mgr. Ondřej Ptáček

Leden 2017

Jak se připravit na práci se skupinou?
(Cílem kurzu je nabídnout základní vhled do skupinové práce s klienty. Účastníci si budou moci osvojit teoretické poznatky, které pak budou moci v praktické části využít pro modelovou přípravu na skupinovou práci.)

 • Termín: 11.1.2017
 • Cena: 1090,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 8 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: 2015/1045-PC/SP
 • Lektor: PhDr. Andrea Lásková

Vedení týmu v oblasti sociálních služeb II
(Kurz volně navazuje na kurz Vedení týmu v oblasti sociálních služeb. Rozvíjí a prohlubuje dovednosti motivace podřízených vedení porad…Nově se věnuje tématům přijímacího pohovoru a systému hodnocení práce.)

 • Termín: 26.1.2017 - 27.1.2017
 • Cena: 2190,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 16 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/0493-PC/SP/VP/PP
 • Lektor: Mgr. Jakub Šindler

Březen 2017

Skupinová supervize internetového poradenství
(V rámci setkání je nabízena případová (kazuistická) skupinová supervize internetového poradenství (prostřednictvím e-mailu, chatu či web based message systemu). Účastníci budou diskutovat ve skupině o své práci s klienty v rámci tohoto distančního poradenství a hledat možná řešení problematických situací. )

 • Termín: 23.3.2017
 • Cena: 850,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 6 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz NENÍ akreditován MPSV
 • Lektor: PhDr. Andrea Lásková, Mgr. Michal Horák

Pokyny k přihlásce na kurz/y naleznete zde.

Loga
©2007 - 2016 Modrá linka, o.s. je akreditovaným centrem pro vzdělávání a supervizi - akreditace MPSV, č. 2011/0501-I