Vzdělávání Modrá linka

Aktuální kurzy

Otevřené kurzy pro veřejnost.

Databázi kurzů stále aktualizujeme. Kurzy jsou řazeny podle měsíce, ve kterém jsou realizovány. Vypsané kurzy budou zrealizovány jen v případě naplnění minimálně deseti účastníky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu vzdelavani@modralinka.cz. V případě, že Vám do týdne nepřijde potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte nás prosím znovu e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní údaje zde.

Březen 2017

Skupinová supervize internetového poradenství
(V rámci setkání je nabízena případová (kazuistická) skupinová supervize internetového poradenství (prostřednictvím e-mailu, chatu či web based message systemu). Účastníci budou diskutovat ve skupině o své práci s klienty v rámci tohoto distančního poradenství a hledat možná řešení problematických situací. )

 • Termín: 23.3.2017
 • Cena: 850,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 6 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz NENÍ akreditován MPSV
 • Lektor: PhDr. Andrea Lásková, Mgr. Michal Horák

Duben 2017

Vedení týmu v oblasti sociálních služeb
(Kurz volně navazuje na kurz Vedení týmu v oblasti sociálních služeb. Rozvíjí a prohlubuje dovednosti motivace podřízených vedení porad…Nově se věnuje tématům přijímacího pohovoru a systému hodnocení práce.)

 • Termín: 6.4.2017 - 7.4.2017
 • Cena: 2190,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 16 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/1047-PC/SP/VP/PP
 • Lektor: Mgr. Jakub Šindler

Výcvik v internetovém poradenství
(Cílem kurzu je prakticky seznámit účastníky se základními otázkami internetového poradenství. Věnuje se zejména základním otázkám problematiky internetového poradenství a to v oblasti komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu.)

 • Termín: 19.4.2017 - 20.4.2017
 • Cena: 3900,-
 • Začátek kurzu: 8:00 hod.
 • Hodinová dotace: 25 vyuč. hod.
 • Místo konání: Školící středisko Webcom, Tišnovská 137, Brno 614 00
 • Kurz je akreditován: MPSV 2013/0588-PC/SP/VP
 • Lektor: PhDr. Andrea Lásková a Mgr. Michal Horák

Právní minimum pro pomáhající profese v oblasti občanského, rodinného a trestního práva
(Cílem kurzu je prakticky seznámit účastníky s problematikou občanského, rodinného a trestního práva. Věnuje se tématům, které jsou aktuální a zasahují do našeho každodenního života.)

 • Termín: 27.4.2017
 • Cena: 1090,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 8 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/1049-PC/SP/VP/PP
 • Lektor: JUDr. Alena Brožková

Květen 2017

Vedení týmu v organizaci sociálních služeb II
(Kurz volně navazuje na kurz Vedení týmu v oblasti sociálních služeb. Rozvíjí a prohlubuje dovednosti motivace podřízených vedení porad…Nově se věnuje tématům přijímacího pohovoru a systému hodnocení práce.)

 • Termín: 11.5.2017 - 12.5.2017
 • Cena: 2190,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 16 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/0493-PC/SP/VP/PP
 • Lektor: Mgr. Jakub Šindler

Listopad 2017

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům praktické možnosti a nabídnout jim prostředí k nalezení vlastních potenciálů při zvládání obtížných situací, se kterými se v kontaktu s klienty setkávají.)

 • Termín: 8.11.2017 - 10.11.2017
 • Cena: 3900,-
 • Začátek kurzu: 10:00 hod.
 • Hodinová dotace: 25 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/1048-PC/SP/PP
 • Lektor: Mgr. Michal Horák, Daniel Kaucký, DiS.

Pokyny k přihlásce na kurz/y naleznete zde.

Loga
©2007 - 2017 Modrá linka, o.s. je akreditovaným centrem pro vzdělávání a supervizi - akreditace MPSV, č. 2011/0501-I