Vzdělávání Modrá linka

Aktuální kurzy

Otevřené kurzy pro veřejnost.

Databázi kurzů stále aktualizujeme. Kurzy jsou řazeny podle měsíce, ve kterém jsou realizovány. Vypsané kurzy budou zrealizovány jen v případě naplnění minimálně deseti účastníky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu vzdelavani@modralinka.cz. V případě, že Vám do týdne nepřijde potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte nás prosím znovu e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní údaje zde.

Říjen 2017

Sociální práce s lidmi bez domova
(Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními otázkami sociální práce s lidmi bez domova. Zaměřuje se na podpůrnou metodu pro zvládání sociálních problémů.)

 • Termín: 9.10.2017 - 10.10.2017
 • Cena: 2490,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 16 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2016/0928-PC/SP
 • Lektor: Mgr. Ladislav Ptáček, Dis.; Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Výcvik v internetovém poradenství
(Cílem kurzu je prakticky seznámit účastníky se základními otázkami internetového poradenství. Věnuje se zejména základním otázkám problematiky internetového poradenství a to v oblasti komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu.)

 • Termín: 20.10.2017 - 22.10.2017
 • Cena: 3900,-
 • Začátek kurzu: 13 hod.
 • Hodinová dotace: 24 vyuč. hod.
 • Místo konání: Školící středisko Webcom, Tišnovská 137, Brno 614 00
 • Kurz je akreditován: A2017/0465-SP/PC
 • Lektor: Mgr. Bohuslava Horská, Mgr. Ladislav Ptáček

Listopad 2017

Vedení týmu v oblasti sociálních služeb
(Cílem kurzu je aktivně a intenzivně předat to nejpodstatnější z disciplíny zvané „vedení týmu“. Prostřednictvím témat, tréninku, výkladů, cvičení, simulačních her, případových studií, reflexe a výměny zkušeností.)

 • Termín: 2.11.2017 - 3.11.2017
 • Cena: 2490,-
 • Začátek kurzu: 9:00 hod.
 • Hodinová dotace: 16 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/1047-PC/SP/VP/PP
 • Lektor: Mgr. Jakub Šindler

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům praktické možnosti a nabídnout jim prostředí k nalezení vlastních potenciálů při zvládání obtížných situací, se kterými se v kontaktu s klienty setkávají.)

 • Termín: 8.11.2017 - 10.11.2017
 • Cena: 3900,-
 • Začátek kurzu: 10:00 hod.
 • Hodinová dotace: 25 vyuč. hod.
 • Místo konání: CVS (Centrum pro vzdělávání a supervizi) Anenská 10, Brno
 • Kurz je akreditován: MPSV 2015/1048-PC/SP/PP
 • Lektor: Mgr. Michal Horák, Daniel Kaucký, DiS.

Pokyny k přihlásce na kurz/y naleznete zde.

Loga
©2007 - 2017 Modrá linka, z.s.