Vzdělávání Modrá linka
Všeobecné informace

Objednávky kurzů

 

 

Centrum pro vzdělávání a supervizi Modré linky  poskytuje od roku 2005  vzdělávání na klíč a na objednávku. Stále více organizací využívá právě těchto možností investovat do vzdělávání přesněji, cíleněji a hospodárněji.

 

Obecné informace

 

Kurzy na klíč jsou ty, které zadavatel objedná a Centrum pro vzdělávání a supervizi zajistí všechny aspekty realizace semináře od odborné po všechny technické a organizační záležitosti. Tyto kurzy se konají v Brně. Výhodou této varianty je především termín konání mimo otevřený terminář a prostor pro uzavřené skupiny a týmy.

 

Kurzy na objednávku je taková varianta realizace, kdy Centrum pro vzdělávání a supervizi realizuje kurz ve spolupráci s objednavatelem. Modrá linka zajišťuje vlastní kurz, objednavatel pak zajišťuje adekvátní prostory apod. Výhodou takto realizovaných seminářů je efektivnější zacílení, úprava programu podle potřeb objednatele a ekonomická úspora.

 

Touto cestou je možné realizovat všechny  kurzy  z nabídky Centra  pro vzdělávání a supervizi Modré Linky. U většiny kurzů jsou možné také různě upravené varianty a zacílení obsahu, podle potřeb zadavatele.

 

Postup při řešení vzdělávací zakázky

 

-          Pokud máte zájem o řešení Vaší vzdělávací zakázky formou kurzů na klíč, nebo na objednávku, nebo potřebujete další informace, neváhejte naše vzdělávací centrum kontaktovat.
- Vaši vzdělávací zakázku – poptávku s Vámi budeme pečlivě konzultovat a projednávat podmínky, za kterých jsme schopni Vaši představu realizovat.
- Pokud budeme znát Vaši přesnější představu, nabídneme Vám schéma řešení (termín, finanční náklady, a další).
- Budete-li s naší nabídkou souhlasit, vyplňte a odešlete na naši kontaktní adresu písemnou (tištěnou) objednávku. Ta musí být opatřena podpisem a razítkem. Objednávka musí být odeslána nejpozději 6 týdnů před plánovaným datem kurzu. Objednávka je závazná. V případě zrušení objednávky jsme pro pokrytí nákladů zrušeného kurzu účtovat stornopoplatek ve výši 25% ze sjednané ceny. Objednávku je možné nahradit smlouvou. Přijetí objednávky/smlouvy Modrá linka po obdržení potvrdí e-mailem.
- V případě kurzů na klíč je cena konečná a zahrnuje všechny služby s kurzem spojené, podobně jako u otevřených kurzů.
- V případě kurzů na objednávku nese objednatel i zhotovitel (Modrá linka) vždy část nákladů. Cena v objednávce zahrnuje náklady zhotovitele. Nedohodnou-li se strany jinak, náklady zhotovitele zahrnují: lektorné, pracovní pomůcky, osvědčení, přípravu a stavbu kurzu a další náklady Modré linky. Objednatel nese náklady na zajištění prostor, popř. další náklady dle potřeby. Pokud se kurzy nekonají v Brně, objednatel hradí také náklady na ubytování ( u vícedenních kurzů) a cestovné + stravné  lektorů podle zákonných předpisů. Tyto částky objednatel hradí buď samostatně, nebo je náklady na tyto položky možné přičíst k celkové ceně kurzu.
- Ostatní ustanovení jsou předmětem dohody.


- Formulář objednávky si můžete stáhnout zde

Loga
©2007 - 2017 Modrá linka, z.s.